Hyperventilatie

  • Stress (negatieve gevoelens, angst, spanning) prikkelt het ademcentrum. Hierdoor ga je sneller en meer via de borstkas ademen (verkeerde ademhaling). Vervolgens daalt de hoeveelheid koolzuur in je bloed. Hierdoor en door invloed van het autonome zenuwstelsel gaat het spierweefsel dat rondom diverse organen van het lichaam zit, zoals de luchtwegen, darmen, slagaderen, de maag, zich samentrekken waardoor er klachten ontstaan

  • Ademhaling meten
  • Hyperventilatie
  • Verkeerde ademhaling stress

beroepsverenigingen

Stresspreventie voor bedrijven

stresscoach Nijkerk

  • Burnout begeleiding in Nijkerk | stress coaching Nijkerk Van Ark biofeedback & stresspreventie is gespecialiseerd in het voorkomen van en behandelen van chronische stress en burn-out en biedt begeleiding op maat voor zowel particulieren als bedrijven

  • Stresscoach Nijkerk